• LANGS KYSTEN: Den nye Sørlandsbanen må gå langs byene ved kysten, skriver artikkelforfatteren. I NTP ofret ikke Regjeringen en linje om forslaget fra Jernbaneverket om å planlegge en høyhastighetsbane langs kysten fra Porsrunn – Stavanger. FOTO: ARKIV

Ny tid for Sørlandsbanen

På Stortinget står Venstre alene om å tenke lengre og større