• Artikkelforfatteren mener vi ikke har behov for kraften fra vindmøller. Bildet er fra vindmølleparken Lista. FOTO: ARKIV

Nei til vindmøllene

I Birkenes vil vindindustrianleggene legge beslag på 25 kvadratkilometer. I tillegg kommer cirka 50 kilometer vei inn til planområdet – og mellom hver eneste turbin.