Tro og kristen kulturarv

Det har i det siste vært skrevet mye om den kristne kulturarven, blant annet et innlegg av Morgan Simonsen 19. oktober, hvor han avslutter med at han avventer svar.