Gammeldagse systemer?

Stilling gir tanker om noe ytre: Direktør, assistent, osv.