Placebo lækjer, ikkje guddomen

Undersøkingar har slått fast at bøn til gudar om lækjedom ikkje verkar det spor.