Tvilsom taktikk

Det er jo for så vidt en viss trygghet i at Ap sørger for at tingene er som de alltid har vært.