Mer makt til kommunene

I Høyre tror vi mer på folk enn på staten.