• Artikkelen spør hvorfor man ikke heller satser på oppgradering av våre vannkraftanlegg i stedet for å etablere en kraftproduksjon som er basert på, og helt avhengig av, store subsidier. FOTO: Illustrasjon: Jan Grytting

Vindmøller – en ulykke for vårt land

Størsteparten av de vindmøllene som det søkes konsesjon for her i landet, ligger i relativt urørt og vakker natur nær kysten. Og den er vi ikke villige til å ofre.