• syab94ba.jpg FOTO: SCANPIX

Bedre eldreomsorg

Flere tusen eldre vener i dag på sykehjemsplass.