Skjærgården og hundremetersbeltet

Landet stjeles ut av hendene på de små grunneierne som elsker plassen sin og som drives fra gård og grunn.