• På jobb eller ikke? Artikkelforfatteren mener der er viktig at vi tenker på hvor viktig jobben faktisk er for oss. FOTO: SCANPIX

100 prosent syk?

I 12 år har IA-avtalen vært et viktig grep for å få ned sykefraværet i Norge.