• Gjennomslag: Vest-Agder fylkeskommune burde ha jobbet mer med tekstene i reklamebilaget for E 39. FOTO: Lars Hoen

Synliggjøring av veibehovet

Vest-Agder fylkeskommune har gitt ut et eget bilag om veisatsingen vestover.