SV-statsråder og jødehets

Jan Pedersen svarer SV-statsrådene Halvorsen og Thorkildsen.