• VERDIG OMSORG? Innsenderen mener det er grunn til å stille spørsmål ved kvaliteten på omsorgen til de eldre i Kristiansand. FOTO: SCANPIX

Eldreomsorgen i Kristiansand

Leif Josephsen stiller spørsmål ved kvaliteten på eldreomsorgen i Kristiansand.