Opprydning i reiselivet

Organiseringen av reiselivet trenger å bli sett på med nye, friske øyne.