Mennesker møtes – multikulturalismens muligheter

Motivet for volden i Oslo og på Utøya var kampen imot «kultur-marxisme» og «multikulturalisme». Det er mange oppfattelser av hva multikulturalisme er, og derfor også mange holdninger til det.