Rødgrønt selvmord?

Regjeringspartiene er på kollisjonskurs med sine egne i Hardanger. At den rødgrønne regjeringen for to uker siden vedtok å gi Statnett konsesjon til å bygge en 90 kilometer lang kraftlinje fra Eidfjord til Bergen, har satt sinnene i kok blant hardingene.