• TILTAK: Artikkelforfatteren trekker fram prosjektet "Manifest mot mobbing" med påfølgende kampanjeuke, men påpeker at det er systematisk innsats fra voksne som virker mot mobbing. FOTO: Reidar Kollstad

Felles innsats mot mobbing