Asylbarna har tung bagasje

Vi ønsker at barnas situasjon i asylmottak forbedres og at deres individuelle behov ivaretas.