Testspørsmål med motsett forteikn

Nordbø, Schmidt og Takle vil ha seg fråbedt å bli tillagt meiningar dei ikkje har, sjølvsagt. Men kva meiningar har dei?