Gi lærerne større frihet

Norsk skole er tilrettelagt for gjennomsnittseleven, ikke for dem som er over eller under gjennomsnittet.