Uryddig journalistikk

Jeg er svært opptatt av denne åpenheten og har sett et forbedringspotensiale, også før det forelå noen rapport om temaet, men det er noe helt annet når en avis går til noe som kan oppfattes som et frontalangrep på redeligheten til det politiske lederskap i byen.