Nett- og forbrukskostnader

Vi er fanget i et regime og vi greier sannsynligvis ikke å gjøre noe med.