Hvem tør slutte å salte veiene?

Veisalt reduserer antall alvorlige trafikkulykker med inntil 20 prosent. De siste 20 åra har veitrafikken økt med 40 prosent. Samtidig er tallet på drepte og hardt skadede i trafikken mer enn halvert vinterstid. Veisalt er en av forklaringene.