Økt nettleie

Jeg frykter at de 800 kronene vi får neste år, bare er et piss i Skagerak i forhold til hva vi senere kan vente.