Lange sykefravær på Sørlandet

Sykmeldingene varer lenger i Agder-fylkene enn ellers i landet.