Legene må skjerpe seg. Problemet ligger hos dem, mener både Nav-overlege Kjetil Drangsholt og lederne for legeforeningene i de to Agder-fylkene. Mens Dagfinn Haarr, smittevernlege i Kristiansand og hyppig meningsfriskus, har ymse teorier. Noen av dem er at sørlandske leger er spesielt flinke, at pietismen slår inn også på sykemeldingsskjemaene, og at en unormalt høy andel marginaliserte mennesker befinner seg i arbeidslivet i vår landsdel. Ikke vet vi. Men temaet er viktig og fortjener å bli bedre belyst. Det må da være en oppgave for våre ekspansive forskningsmiljøer?