Bom om BSU

Det er bred politisk enighet i Norge om at sparing er av det gode.