Kristenkonservativisme, Holmelid og det blide sørland

Jeg mener at debatten som til stadighet ruller frem og tilbake i media, langt på vei kjøres over den samme forenklede lest, gang på gang.