Ingen heilage folk

Olav Skjevesland skreiv fint og langt om heilag Olav den 28. juli, men Olav Haraldson var svært lite heilag eller gudeleg.