• Vi er enige i at tett oppfølging av elevene er viktig for kvaliteten i skolen, men det er ikke rett etter skoletid det er mest pågang fra elever og foreldre, skriver artikkelforfatterne. Bildet viser forberedelse til streiken – streikemateriell klart til utdeling mandag. FOTO: Kjartan Bjelland

Derfor streiker lærerne

Et læreropprør er på gang. Våre medlemmer godtok ikke meklerens skisse, og derfor er det streik.