Nest best i Europa

Norsk industri og næringsliv har utmerka seg med stor omstillingsevne.