Taksering av eiendommer Åkerøya

Når det gjelder Åkerøya blir det helt feil at en liten enkel hytte skal ha både to og tre ganger så høy skattetakst som et stort nytt bolighus, som nå kan selges som fritidsbolig.