• Vi skal bygge mange nye boliger i fremtiden, men vi skal samtidig bygge mer klimavennlig. Det betyr at vi må bygge en mer kompakt by – rundt kollektivknutepunktene, og på en måte som gjør at færre må bevege seg over store avstander når de skal reise til jobb, levere i barnehagen eller handle brød og melk, skriver artikkelforfatterne. FOTO: Reidar Kollstad

Klimapolitikk som virker

Et av de viktigste punktene i samarbeidsavtalen mellom de seks partiene som utgjør det politiske flertallet i Kristiansand kommune, er målet om at byen skal være en klimaspydspiss i Norge. Det er og skal være styrende for den politikken vi fører.