• lærer.jpg FOTO: SCANPIX

Lærerevaluering

Vi i Unge Høyre vil fortsette å kjempe for at det blir obligatorisk lærerevaluering ved samtlige videregående skoler i landet.