• Dag Vige (V), Åse G. Paulsen (Ap) og Mette Gundersen (Ap) under onsdagens møte i formannskapet. FOTO: Udjus, Vidar

En felles dugnad

Det er bra at Kristiansand tar imot 180 flyktninger neste år. Men det er ingen gode grunner til ikke å øke tallet ytterligere.