Palestinsk terror i Jerusalem

I Jerusalem har det den siste måneden vært flere alvorlige terrorhandlinger uten at norske medier i nevneverdig grad har referert dette.