Den vanskelige innvandringsdebatten

Innvandringsdebatten har opp gjennom årene gitt høy temperatur. Det er fordi det er et tema som engasjerer, og fordi meningene er så ulike.