• Stiftelsen har selv erfart saker om seksuelle overgrep mot barn hvor gjerningspersonen bosetter seg i nabohuset og drapsmenn som blir sendt på åpen soning 500 meter fra de etterlattes hjem, skriver artikkelforfatteren. FOTO: ILLUSTRASJON: NTB Scanpix

Er det samfunnets ansvar å ivareta kriminalitetsofre etter endt soning?

Stine Sofies Stiftelse arbeider for ivaretakelse av voldsutsatte barn og deres pårørende.