• Knut Arild Hareide vil ikke kjempe for en utvidelse av kontantstøtten i år og Venstre har snudd i spørsmålet. De mener den gode barnehagedekningen nå har fjernet behovet for ordningen. FOTO: Jon Anders Skau

Kontantstøtten under press

Konsensusen rundt kontantstøtten i regjeringspartiene ser ut til å rakne. Et flertall av de blåblå velgerne ønsker støtten fjernet og Venstre har snudd.