• Her kjører 15-åringene Julie Abrahamsen, Vilde Reinertsen og Are Berntsen, sammen med inspektør og mopedlærer Yngvar Krogstad, forbi Vennesla ungdomsskole. FOTO: Henrik Ihme

Mopeder og fart

I Fædrelandsvennnen 6. september leses en artikkel om mopedulykker, i særdeleshet i Vennesla.