Den knappe arbeidskraften

Det var tankevekkende tall i sist fredags reportasje om 58-årige Kari Kjær Enger, som er i ferd med å starte nytt bemanningsbyrå i Kristiansand. I dag kommer 120 personer inn i arbeidslivet for hver 100 som går ut. I 2010 — om bare fire år - blir de to tallene like. I 2020 står kun 77 personer klare til å ta over for hver 100 som forlater arbeidslivet. På 14 år snus forholdstallet fra pluss 20 til minus 23 prosent.