Bot - til skrekk og advarsel?

En hytteeier og en entreprenør i Lillesand er dømt til henholdsvis 200.000 og 100.000 kroner i bot for en utbygging i strid med gitte byggetillatelser. Det er tale om til dels betydelige inngrep som er utført uten tillatelse eller dispensasjon.