Offentlig forvaltning eller forretning?

De kommunale beina i Agder Energis styre er nå fordelt til ordførere og lokalpolitikere. Ikke ut fra hvem som har best greie på forretningsdrift eller hvem som har erfaring fra styreverv i storkonserner. Men ut fra den geografiske balansen på Agder.