Klimakampen

Mer enn halvparten av innbyggerne i Norden er villige til å betale mer for bensin og strøm, hvis det kan bidra til å redusere utslipp av klimagasser.