Hvor går KrF?

Budsjettbehandlingen i Kristiansand er i den avsluttende fasen. Spenningen knytter seg til hvilke partier som klarer å finne fram til et forlik. Ekstra interessant er det siden dette er siste budsjett før lokalvalget neste år og taktiske hensyn spiller inn.