• KVINNELIGE SOLDATER: Den militære diskusjonen om hvilke funksjoner kvinner i Forsvaret skal dekke, har vært fraværende i Norge, skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra Huseby leir (Kongens Garde) i 2012 i forbindelse med besøk av daværende forsvarsminister Espen Barth Eide. FOTO: SCANPIX

Kjønnsnøytral verneplikt, tidsmessig og likestillingsmessig

Som følge av de store strukturendringene i Forsvaret de siste 10–15 år, fra et invasjonsforsvar til et innsatsforsvar, har behovet for soldater inne til førstegangstjeneste endret seg dramatisk. Som følge av denne utvikling, har Forsvaret selv måttet definere hvorfor ikke Vernepliktsloven av 1953 kan gjennomføres.