• KRIGER: Artikkelforfatteren skriver om et land herjet av frigjøringen fra Frankrike og interne konflikter - helt fra 1945 og frem til vår tid. Bildet er fra begravelsen til en sivilist som ble drept (sammen med 10 andre) i Medea i 2002; i forbindelse med borgerkrigen som startet i 1992 og varte i mer enn 10 år. 

Fransk kolonipolitikk i historisk lys

Gisseldramaet i In Aménas har brakt Algerie i fokus. Franske fly og bakkestyrker opererer i nabolandet Mali. Det er til å undres over at Frankrikes kolonihistorie i disse landene ikke er viet særlig oppmerksomhet i media. I Algerie er den beksvart og har satt dype spor.