• BARNEHAGEMILJØ: Artikkelforfatteren opplever jevnlig at foreldre forteller om barns vonde opplevelser i barnehagen, og poengterer at barnehagene må ha nok personell og et godt fysisk miljø for bedre å fange opp gryende og pågående mobbing barn i mellom. FOTO: Scanpix

Det haster med bedre rettigheter for barn i barnehagen!

Tid for barn støtter Utdanningsforbundets krav til regjeringen om å lovfeste en generell bemanningsnorm og å jobbe for økt pedagogtetthet når Stortingsmeldingen om Barnehageloven legges frem til våren.