Å komme for seint så tidlig som mulig

Ved å gripe tidlig inn kan du bidra til å forebygge og hindre at barn belastes av foreldrenes rusbruk.